תמונות מניתוחי מנינגיומה

זהו גידול מנינגיאומה שהוצאה מהמוח בניתוח. ניתן לראות שמרקם המנינגיאומה [...]