בתמונות: גידולי מוח בצילומי MRI ראש. אלו גידולים אקסטרא-אקסיאליים כמו מנינגיומות.
למרות שבמקור הגידולים הללו חיצוניים למוח, הם פולשים לתוך המוח ממש.

תמונות של גידולי-מוח בצילומי MRI ראש