ניתוחי ראש צוואר

זהו גידול מנינגיאומה שהוצאה מהמוח בניתוח. ניתן לראות שמרקם המנינגיאומה הינו נוקשה שלא ניתן לשאיבה.
הניתוח עבר בשלום והמטופל החלים.

ניתוחי ראש צוואר

מנינגיומה קטנה

ניתוחי ראש צוואר

בעקבות גדילה איטית מאוד, המנינגיאומות עלולות להגיע לגודל ענק. למשל, המטופל עם גידול כל כך גדול, שנים סבל מירידה הדרגתית בזיכרון, בקוגניציה וכן הופיעו שינוים נפשיים. אחרי שהתחיל להשתתק, נשלח ל-MRI שהדגים את הגידול. גידול ענק כזה אי-אפשר להוציא בגוש אחד, מורידים אותו בחתיכות עם מכשיר מסוים – החתיכות של הגידול נראים כמו תולעים. סה”כ 300 גרם. הניתוח עזר מאוד למטופל, כולל שיפור מוטורי וקוגניטיבי.

ניתוחי ראש צוואר

למרות שמקור גידול מנינגיאומה הינו חיצוני למוח, כתוצאה מגדילת הגידול הוא יכול להתחבר למוח, כך שקו הפרדה נעלם בהדרגה, כפי שרואים בתמונה.