AVM

AVM – ראשי תיבות של ARTERIO-VENOUS MALFORMATION או מום עורקי – ורידי, מום מולד של כלי דם מוחיים.

המאפיין של מום זה הוא החיבור הישיר בין עורקי המוח לוורידים המנקזים, מום כזה עלול להיווצר בכל מקום במוח.

המום יכול שלא להשפיע על חיי היום יום לאורך כל החיים, אך יחד עם זאת הוא יכול לגרום לפרכוסים או אפילפסיה מכוון שהוא מגרה את המוח, ובמקרים קיצוניים עלול לגרום לדימום תוך מוחי עם נזקים נוירולוגים קשים עד שיתוק ואף מוות.

גיל  הגילוי של המחלה שונה מאדם לאדם ,מהגיל הרך (מדובר במום מולד) ועד הגיל המבוגר. לפעמים מאבחנים את AVM כממצא אקראי, ברוב המקרים מגלים את המלפורמציה או כתוצאה לבירור לסיבות של אפילפסיה או במהלך בירורים אצל חולה עם דימום מוחי.

ההחלטה על המשך הטיפול בחולה עם מום עורקי-וורידי מורכבת  מאד ולא פשוטה . האופציות האפשריות הן, מעקב בלבד, טיפול בצינתורים–אמבוליזאציה, כריתה כירורגית, הקרנות או טיפול משולב.

סרטון הדגמה

AVM

סיכום ניתוח

הסרטון  מדגים כריתה מיקרוכירורגית של המום עורקי – וורידי אצל מטופל צעיר שאובחן בעקבות אירועים אפילפטיים.

המטופל עבר את הניתוח בשלום ללא פגע והפרכוסים לא חזרו, הוא שב לחיים נורמליים.