מה כואב בנויראלגיה טריגמינאלית?

זו תמונה אנטומית, העצב הטריגמינלי יוצא מגזע המוח לכיוון בסיס הגולגולת,
העורק המוח הצרבלארי נמצא קרוב לעצב, ויש מקרים שהוא אפילו צמוד אליו.
במקרים מסוימים הדופק של העורק על העצב יכול לגרום להתקפים של כאבים נויראלגיה טריגמינאלית.

ניתוחי ראש צוואר