לימודי המשך

מכיוון שמדע הרפואה אינו קופא לעולם על מקומו , ומיום ליום מפותחות טכנולוגית חדשות,  נוצר ידע חדש, משתנים הכלליים ואסטרטגיות הטיפול  במחלות. הרי שעל הרופא  ללמוד ולהתפתח ללא הפסקה. אני עוסק ברפואה כמעט ארבע עשורים, וקשה  לדמיין עד כמה השתנה הידע שלנו כרופאים על המחלות השונות, על הגישות הטיפוליות, ועל המיכשור האבחנתי וציוד חדר הניתוח.

הרופאים ממשיכים בצבירת הידע הרפואי לאורך כל חייהם, ולימודי ההמשך ברפואה יכולים להיעשות בכמה דרכים, השתלמויות בתור FELLOWSHIP או בקורסים שונים, כנסים והרצאות. ההשתתפות בכנסים יכול להיות פסיבית בלבד (כשהרופא צובר ידע מהרצאות של רופאים אחרים) או בצורה פעילה ,כשהרופא לא  נמצא באולם ההרצאות כמאזין בלבד, אלה מרצה בפני עמיתיו הרופאים, ומציג את עבודותיו וניסיונו.

גולת הכותרת בעולם הרפואה היא , שלאור ההכרה בניסיונו הרפואי הרב, מוזמן הרופא ללמד ולחלוק מניסיונו הרב כחלק מסגל רפואי או כמרצה אורח.

Skull base fellowship

Memberships

Invited Lectures

Courses and fellowships

Conference attendance