ניתוחי ראש צוואר

תמונה אנטומית של בסיס המוח ובסיס הגולגולת עם כל העצבים וכלי דם בין הגזע המוח ובסיס הגולגולת.

ניתוחי ראש צוואר

ניתן לראות כי גידול זה ממוקם באזור רגיש מלא סטרוקטורות חיוניות. לכן התחום הזה של ניתוחי בסיס גולגולת קשה מורכב ומסובך, אפילו להגיע לאזור זה בניתוח קשה מאוד.

ניתוחי ראש צוואר

קיימות גישות שנות לאזורים מסוימים של הבסיס הגולגולת, בתמונה מסומנים רק חלק מהם, וזה מזכיר תכנון של שדה קרב..