עבריתפרופסור סרגיי ספקטור

נייד: - 054-4303463  |  מייל: spektorclinic@gmail.com

ru en

מנינגיומה

מנינגיאומה בלועזית meningioma זוהי משפחה של גידולים במקור מקרומי המוח, מכאן שמם- בלועזית קרום המוח הוא meninges (לכן, דלקת קרום המוח מכונה מנינגיטיס meningitis). קרום המוח עוטף ומקיף את מוח, אם כך, המנינגיאומה יכולה להיות במקומות שונים בראש ובחוט השדרה, מנינגיאומה זהו השם הכללי של הגידול, השם הספציפי נקבע על פי מיקומה. ישנו מצב בו ישנן כמה מנינגיאומות, מחלה זו נקראת מנינגיאומטוזיס meningiomatosis.

גידולי מנינגיאומות הינם הסוגים העיקריים והשכיחים של גידולים הנמצאים במערכת העצבים. ניתן לאבחן מנינגיאומה ע"י בדיקות הדמייה CT  ו-MRI ראש. הגורמים להתפתחות מנינגיאומות אינם ידועים, עם זאת, ידוע כי קרינה ממיינת מהווה גורם סיכון, נמצא כי אצל אנשים שטופלו בקרינת רנטגן לגזזת התפתחו גידולי מנינגיאומה. כנראה רקע הורמונלי גם הוא משמעותי, כידוע אצל נשים מנינגיאומות שכיחות יותר מהגברים, כמו כן, ידוע על מוטציה גנטית המכונה נוירופיברומטוזיס 2 (NF2) אשר מעורבת בגידולים מסוג מנינגיאומה. לרוב המנינגיאמות שפירות אך ישנן באחוזים בודדים מנינגיאומות בעלות אופי ממאיר. 

כאמור, המנינגיאומות יכולות להימצא במקומות שונים במוח ולרוב הן שפיריות, מכאן כי ההשפעה של המנינגיאומה היא נקודתית לאזור בו היא נמצאת. לדוגמא, יכולה להיות מנינגיאומה (קומרנית) היכולה להסתמן ע"י פרכוסים או יכולה להימצא כממצא אקראי (ללא תסמין קליני). מנינגיאומות הצמחות בבסיס המוח גורמות ללחץ לעצבי ראיה, שמיעה, גזע מוח וכו' ויכולות לגרום לעיוורון, חרשות ואף שיתוק.

דרכי הטיפול במנינגיאומה תלויות במיקומן, גודלן, בצורת ההסתמנות שלהן-ההשפעה הקלינית ובגיל המטופל/ת. ישנם מצבים בהם ניתן להישאר במעקב בלבד, לדוגמא כאשר המנינגיאומה הסתמנה כממצא אקראי וגודלה לא רב אבל הטיפול הבסיסי הינו כריתה כירורגית. רמת מורכבות הניתוח והסיכונים שלו תלויים במיקום וגודל הגידול. במקרים בהם הגידול אינו נתיח, או במצבים בהם לא ניתן להסיר את הגידול בשלמותו משתמשים בטיפול ההקרנתי. 

ניתוח כריתת גידול במוח מנינגיומה ( הגידול אובחן בעקבות פרכוסים וחולשה ביד).

הסבר מנינגיומה

סרטונים המתארים ניתוחים להסרת גידול מנינגיומה